INFINITI QX50
דגם מחיר כולל מע"מ אגרת רישוי
לשנה הראשונה
מחיר כולל מע"מ
ואגרת רישוי לשנה הראשונה*
QX50 2.0L FWD LUXE 324,990 ₪ 3,693 ₪ 328,683 ₪
QX50 2.0L AWD SPORT 369,990 ₪ 5,203 ₪ 375,193 ₪

*המחיר מתייחס לדגם הספציפי בצבע בסיס, כפי שייקבע על ידי היבואן, מעת לעת. צבעים נוספים בתוספת תשלום של ‏4,000‏₪‏.

INFINITI QX55
דגם מחיר כולל מע"מ אגרת רישוי
לשנה הראשונה
מחיר כולל מע"מ
ואגרת רישוי לשנה הראשונה
QX55 2.0L AWD LUXE 349,990 ₪ 5,203 ₪
355,193 ₪
QX55 2.0L AWD ESSENTIAL 379,990 ₪ 5,203 ₪ 385,193 ₪

*המחיר מתייחס לדגם הספציפי בצבע בסיס, כפי שייקבע על ידי היבואן, מעת לעת. צבעים נוספים בתוספת תשלום של ‏4,000‏₪‏.

INFINITI QX60
דגם מחיר כולל מע"מ אגרת רישוי
לשנה הראשונה
מחיר כולל מע"מ
ואגרת רישוי לשנה הראשונה
QX60 3.5L AWD LUXE 419,990 ₪ 5,203 ₪
425,193 ₪
QX60 3.5L AWD SENSORY 499,990 ₪ 5,203 ₪ 505,193 ₪

*המחיר מתייחס לדגם הספציפי בצבע בסיס, כפי שייקבע על ידי היבואן, מעת לעת. צבעים נוספים בתוספת תשלום של ‏5,000‏₪‏.