שימו לב,
בעקבות המצב הביטחוני בעקבות המצב הביטחוני, חלים שינויים בשעות הפתיחה של אולמות התצוגה שלנו.