האתר מנוהל על ידי קרסו מוטורס בע"מ (להלן: "אינפיניטי ישראל"), יבואני ומפיצי מכוניות מתוצרת אינפיניטי (להלן: "היצרן") בישראל. השימוש באתר האינטרנט של אינפיניטי ישראל (להלן: "האתר") ובכל התכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. אם אינך מסכים לתנאים, אתה מתבקש להימנע מביקור ומשימוש באתר. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.