הביצועים של אינפיניטי Q30 - מבט מאחור בנסיעה בכביש מחוץ לעיר